Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2013

10:45
Play fullscreen
Epic variation of “Desolation of Smaug" trailer based on “The Hobbit" cartoon (1977)

February 10 2013

09:26
3974 d531
Reposted fromursa-major ursa-major viawormstache wormstache

October 19 2012

14:56
14:53

POLISH

Reposted fromsawb sawb viapracticaljoke practicaljoke
14:53
0884 ba91
Isabella Rossellini
fot. Matthew Rolston
Reposted fromprzemykaz przemykaz viawormstache wormstache

September 01 2012

18:05
18:04
3263 288e
Reposted fromumorusana umorusana viacolours colours

May 30 2012

23:39
23:38
Dobry Boże, podaruj mi jednego czlowieka.Jednego,ktory należałby do mnie.
— I uchronił od tego całego zła które mnie otacza.
Reposted fromardnaskela ardnaskela viaolewka olewka
23:28
W dzieciństwie czy we wczesnej młodości, kiedy czytamy dużo książek, liczymy na to, że któregoś dnia natrafimy na książkę par excellence, książkę, która oświeci nas absolutnie i w Całą Prawdę wtajemniczy. Dochodzimy jednak do wniosku, że chociaż jest wiele książek znakomitych, ciekawych i mądrych, to książki-absolutu nie ma, po prostu nie ma...
— Leszek Kołakowski
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaElodja Elodja
23:24
Michelangelo, David (detail of back), 1501-04
Reposted fromcelaeno celaeno

May 20 2012

09:40
09:38
9142 b05b 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabirke birke
09:37
0917 64b5 500
i'm nietzsche, bietzsche
Reposted fromaubergine aubergine viaaniuszka aniuszka
09:34
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
09:32
1905
Reposted fromcelaeno celaeno
09:32
Reposted fromcelaeno celaeno
09:29

May 13 2012

15:36
2517 7f47 500
Reposted fromZircon Zircon viahogwarts hogwarts
15:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl